"(...) Bo piękno na to jest, by zachwycało

Do pracy - praca, by się zmartwych-wstało"

                                                  C. Norwid